Recomandari / Global City Business Park

Dusan Kovacevic

Director Tehnic - Global Finance Real Estate

Global City Business Park SRL, o societate afiliata companiei Global Finance Real Estate, confirmam prin prezenta faptul ca societatea ACMS SA, cu sediul in Bucuresti, Strada Tipografilor nr. 11-15, S-Park Cladirea A2, etaj 2, sector 1, si-a indeplinit cu succes urmatoarele lucrari, parte a investitiei imobiliare pe care am dezvoltat-o:

  •  Proiectarea, Constructia si contractul de Predare la-cheie a proiectului cunoscut sub denumirea de Global City — Etapa 1 Cladire de Birouri (2S+P+10E, 80,000 mp) situat in Pipera Voluntari, str. Petricani, in perioada 2007-2010.

Toate lucrarile efectuate de ACMS au inclus documentatia tehnica pentru etapele preliminare si in detaliu ale proiectului, cat si executia completa.

ACMS si-a indeplinit obligatiile dovedind abilitati tehnice si profesioniste desavarsite in conformitatea cu conditiile contractuale, respectarea termenelor-limita, prin aplicarea exemplara a regulilor privind calitatea, igiena si siguranta.

 

English Version:


Global City Business Park SRL, an affiliated company to Global Finance Real Estate, hereby confirms that ACMS SA, with its headquarter in Bucharest, 11-15 Tipografilor Street, S-Park Building A2, 2nd floor, 1st District, has successfully performed the following works, part of the real-estate investment we developed:

  • Design, Built and Turnkey contract of the project known as Global City — Phase 1 Offices (2B+GF+10F, 80,000 sqm) located in Pipera Voluntari, Str. Petricani., between 2007-2010;

All the works performed by ACMS included the technical documentation for the preliminary and detailed design phases, as well as the complete execution.

ACMS has fulfilled all its obligations proving exquisite technical and professional skills in complying with the contractual terms, meeting the schedule deadlines, through an exemplary application of quality, hygiene and safety rules.