Recomandari / Uniunea Arhitectilor din Romania

Serban Sutrdza

Presedinte - Uniunea Arhitectilor din Romania

Client UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA Str. Academiei nr. 18-20, sector 1, Bucuresti
Nr. iesire 220 /02.04.2003

RECOMANDARE

Ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de investitii in domeniul constructii-montaj si al instatatiilor aferente acestora cu SC ACMS SA, avand sediul in Bucuresti, str. Grigore Gafencu nr. 78-84, sector 1, Bucuresti suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma de constructii sus-mentionata urmatoarele lucrari:

Denumirea lucrarii: Imobil de birouri str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti
Contract: consolidare si restaurare cladire monument existenta; imobil nou de birouri
Calitatea: antreprenor general
Data inceperii lucrarii: mai 2002
Data terminarii lucrarii: septembrie 2003
Denumirea proiectantutui si a subproiectantilor:
TOTAL DESIGN SRL Calea Grivitei nr. 200, sector 1, Bucuresti
SC AEDIFICIA M.P. SRL Bd. Geniutui nr. 1-3, sector 6, Bucuresti
H&D CONS SRL Str. Popa Petre 45, sector 2, Bucuresti

Observatii:

  • Incadrarea in valoarea contractutui: Se incadreaza
  • Apreciem catificativul lucrarii executate, din punct de vedere al catitatii, ca fiind: Foarte bun

In cursul lucrarilor de executie au fost inregistrate:

  • Neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari: Nu este cazul
  • Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva a contractantului datorita incalcarii normetor tehnice si a legislatiei in vigoare privind catitatea lucrarilor: Nu este cazul

Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor de calitate:

  • La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finata: Nu este cazul

Receptie respinsa datorita nerespectarii parametritor de calitate:

  • La terminarea lucrarilor si/sau ta receptia finala: Nu este cazul

Colaborarea cu ACMS SA ne indreptateste sa recomandam aceasta companie drept un partener serios si de incredere, avand capacitatea tehnica si financiara de a realiza proiectele care ii sunt incredintate in termenele contractate si la standarde de calitate internationale acceptate.